Καθαρισμοί στρωμάτων, χαλιών, σαλονιών
Καθαρισμοί Θεσσαλονίκης - Τηλ. 2310 414907